Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

The results

So, many months since i started building my mendel i am happy to publish my complete 3d printer. All parts are now made of PLA and the quality of printing has been improved remarkably. With some more detailed calibration the accuracy is expected to be even better.


Και λίγα Ελληνικά. Αρκετούς μήνες αφότου άρχισα να ασχολούμαι με το reprap, κατάφερα να ολοκληρώσω πλήρως το δικό μου mendel. Πλέον όλα τα πλαστικά μέρη έχουν γίνει από PLA και η ποιότητα εκτύπωσης έχει βελτιωθεί σημαντικά. Με λίγο πιο λεπτομερές καλιμπράρισμα η ακρίβεια αναμένεται να βελτιωθεί κι άλλο.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

On the way to evolution

So, these are some of the printed parts that will replace the old stuff. The quality is not the best, but they are good enough in order to fit one each other and they are solid enough to stand the load they are supposed to. There is no need at the present to try and increase the quality. This will be done later.Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

After reading a lot about reprap i decided  to get one. So, with not enough money in my pocket to buy all needed materials i had to try and build a low budget reprap. And because i have no knowledge of current, circuits, volts, amber and things like these, i was forced to buy Gen6 all in one kit electronics. In order to lower my budget i thought i should try and cut my own plastic parts using expanded polysterene. It is commonly used in construction and pretty big pieces of it are useless and go to the garbage. Resistance of polysterene is not very high so i had to replace some parts using MDF. I bought as much materials as i could from local shops and realized we have luck in many things. The screws and bolts are simple (because they were cheaper) and not those described in reprap.org. As i wanted to make it more steady i used a lot of wire and insulating tape.

As a result, i believe i achieved to built the ugliest reprap i have ever seen. But the thing is it works. And i don't care if it won't last. I just want to print my own parts.